ติดตั้งแผงโซลาร์สถานีอวกาศนอกโลก ส่งคลื่นพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้บนโลก พลังงานยั่งยืน ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เริ่มทำ