ติดตั้งแผงโซลาร์สถานีอวกาศนอกโลก ส่งคลื่นพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้บนโลก พลังงานยั่งยืน ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เริ่มทำ

ฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษแนวตั้ง 14 ชั้น ได้พื้นที่เพราะปลูก 75,000 ตารางฟุต ผลผลิตมากถึง 1,000 เมตริกตันต่อปี ใช้หุ่นยนต์ ใช้พลังงานลม ใช้ไฟ LED