กูเกิล สร้างนักพยากรณ์อากาศ AI คาดการณ์ถูกต้องกว่าทุกระบบที่เคยมี รู้เกือบแน่นอนว่า ฝนตกที่ไหน เมื่อไร      

DeepMind บริษัทลูกของ Alphabet Inc. ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับ Google สร้าง AI ที่สามารถพยากรณ์อากาศได้แม่นยำกว่าทุกระบบพยากรณ์อากาศที่โลกเคยมี โดยมีผลการค้นพบเผยแพร่ใน Nature วันที่ 29-09-2021

ระบบพยากรณ์อากาศปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่นี้ มีชื่อว่า DGMR ย่อมาจาก Deep Generative Model of Rainfall พอจะแปลความหมายเป็นไทยได้ว่า “แบบจำลองการก่อกำเนิดของน้ำฝนเชิงลึก”

จุดเด่นของ DGMR ที่เหนือกว่าระบบการพยากรณ์อากาศอื่น คือ การพยากรณ์ฝนตกได้แม่นยำในช่วง 90 นาทีข้างหน้า ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักพยากรณ์อากาศอย่างมาก

การคาดการณ์ฝนตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่จะตกหนัก เป็นเรื่องวิกฤติสำหรับหลายอุตสาหกรรม เช่น งานกลางแจ้ง คอนเสิร์ต การถ่ายทำภาพยนตร์ การบิน บริการฉุกเฉิน ฯลฯ ระบบที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีความแม่นยำในการพยากรณ์

การหาปริมาณน้ำบนท้องฟ้าว่ามีเท่าไร และคาดว่าจะตกลงมาเมื่อไร ตกลงบริเวณไหน มันขึ้นอยู่กับกระบวนการของสภาพอากาศหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การก่อตัวของเมฆ และลม การพยากรณ์ที่ทำได้ถูกต้อง ต้องนำปัจจัยที่สับซ้อนทุกอย่างมาคำนวณร่วมกัน

เทคนิคการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่วันนี้ ใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในบรรยากาศ เป็นวิธีการที่ทำงานได้ดีสำหรับการคาดการณ์ในระยะยาว แต่ไม่ค่อยเก่งในการทำนายว่า จะเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงถัดไป หรือที่เรียกว่า Nowcasting

งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การคาดการณ์ เป็นงานที่ AI สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ทีมงาน DeepMind ได้ฝึกสอน AI ให้มันเรียนรู้ข้อมูลเรดาร์ เอาข้อมูลเรดาร์ช่วงก่อนเกิดฝนตกจำนวนมากจากหลายๆประเทศให้ AI เรียนรู้

เรดาร์มีข้อมูลติดตามสภาพอากาศตลอดวันตลอดคืน เจ้าปัญญาประดิษฐ์อ่านข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วรู้ว่า ก่อนเกิดฝนตก การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ การก่อตัวของเมฆ ลม และปัจจัยอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้น ปัญญาประดิษฐ์จะบอกล่วงหน้าได้ว่า ฝนจะตกที่ไหน เมื่อไร ตกหนักเท่าใด

หลักการทำงานของ AI ในการพยากรณ์อากาศ เป็นหลักการทำงานในทำนองเดียวกับการพยากรณ์อื่นๆ เช่น

-การพยากรณ์การเป็นมะเร็ง แค่เห็นภาพบางอย่างในร่างกายล่วงหน้า AI บอกได้ว่าในอนาคตจะเป็นมะเร็งที่ไหน เมื่อไร

-หน้าตาของคนที่เป็นเด็กในวันนี้ เวลาโตเป็นผู้ใหญ่ หรือแก่เต็มที่ AI จำลองภาพให้เห็นล่วงหน้าได้ว่า ในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร

-คนชอบดูคลิปวิดีโออะไรบ่อยๆ AI สามารถเลือกคลิปวิดีโอที่คนๆนั้นสนใจดูได้

มีการทดสอบกับนักพยากรณ์อากาศ 56 คน ใน Met Office เพื่อทำการเปรียบเทียบเครื่องมือพยากรณ์อากาศแบบเก่ากับแบบใหม่ของ DGMR ผลปรากฎว่า 89% ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ พอใจกับผลงานของนักพยากรณ์อากาศ AI ของกูเกิลมากกว่า

ถ้าเอาระบบนี้มาใช้ในประเทศไทย เราคงไม่ต้องสวดมนต์ขออย่าให้มีพายุลูกใหม่ หรือไม่ต้องใช้สาวพรหมจรรย์มาปักตะไคร้กลับหัวไล่ฝน

ถ้ามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มองอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยี คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ มีเหตุผล การบริหารจัดการต่างๆล่วงหน้า จะทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้อย่างมาก!!!

https://www.technologyreview.com/2021/09/29/1036331/deepminds-ai-predicts-almost-exactly-when-and-where-its-going-to-rain/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=Active%20Qualified&utm_content=09-3

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03854-z?fbclid=IwAR0ln6dSgMWNPulsonOzBTIgSmidFJskI-rd_a-zSw6LSxupK3dj26xuQtc

Posted in AI

Leave a Reply