วัคซีน 16 ล้านโดสสยามไบโอไซเอนซ์ มิถุนายนฉีดคนแก่และคนมีโรคเรื้อรัง ปี 2564 ไทยมีวัคซีนรวม 100 ล้านโดส สิงหาคมเริ่มฉีดคนทั่วประเทศไทย