AWS เปิดตัว AWS Lift โปรแกรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ของไทย ให้เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับความร่วมมือและจัดโครงการติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon เพื่อเร่งศักยภาพอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนประเทศไทย