ต้นไม้จะเป็นเบาะแสค้นหาศพที่หายไป ปุ๋ยจากศพทำให้ต้นไม้มีลักษณะเฉพาะ โดรนดูพุ่มไม้ รู้ได้ว่าอาจมีศพอยู่ใต้ดิน คนหายที่ถูกฝังดิน ตรวจเจอได้ง่ายขึ้น

คอนกรีตมีชีวิต แบคทีเรียเติบโตได้เอง สร้างอิฐมีรูปทรงตามแม่แบบที่ต้องการ เลียนแบบการก่อตัวเปลือกหอยในทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง