นักเรียนไฮสคูลทำแขนขาเทียมให้ฟรี ใช้ 3-D printing สร้างแบบเจาะจงเฉพาะตัว ส่งข้อมูล Virtual ไม่ต้องมาเจอกันจริง ทีมหุ่นยนต์รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้องทำต่อ

รถไร้คนขับสร้างปัญหาอวัยวะขาดแคลน ไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุ ไม่มีอวัยวะสดๆ อนาคต เครื่องพิมพ์ 3D ปลูกถ่ายจากหมู