รถไร้คนขับสร้างปัญหาอวัยวะขาดแคลน ไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุ ไม่มีอวัยวะสดๆ อนาคต เครื่องพิมพ์ 3D ปลูกถ่ายจากหมู

การพิมพ์3มิติ พลิกโฉมระบบการผลิต ต้นทุนต่ำลง ใช้วัตถุดิบน้อยลง อิสระขึ้น สร้างงานที่ซับซ้อน เลือกใช้วัสดุได้250+ ไม่มีสินค้าคงคลัง พิมพ์เมื่อต้องการใช้