แดสสอล์ท ซิสเต็มส์เปิดตัวแพลตฟอร์มการออกแบบใหม่ “3DEXPERIENCE SOLIDWORKS” เพิ่มศักยภาพนักประดิษฐ์ เพิ่มโอกาสจ้างงานนักเรียน-นักศึกษา