Ghost 4 โดรนที่ใช้ AI เพื่อการทหาร กล้อง เลเซอร์ชี้เป้า ตัดสัญญาณวิทยุ ติดอาวุธไว้ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามได้ การต่อต้าน อาจทำให้อเมริกาล้าหลัง

โซเชียลมีเดียปรับสู่โซเชียลคอมเมิร์ซ Facebook Shops ตลาดธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เทคโนโลยีเฟซบุ๊กขายของออนไลน์ ใช้ AR ทดลองหาประสบการณ์ก่อนซื้อ