คนแก่มีอุปสรรคทางกายภาพ แต่ไม่โง่ อาจช้าลง แต่ไม่ใช่เรียนรู้อะไรไม่ได้ อายุมาก สะสมความรู้ได้ พัฒนาได้ ความฉลาดของคน ไม่ได้เกี่ยวกับวัย