สินค้าแต่ละชนิดมีหลายเกรดที่ต่างกัน คนมีฐานะดีแยกความแตกต่างได้ดีกว่า อินเตอร์เน็ตส่งข้อมูลถึงคนทุกระดับชั้น เลิศหรูของผมอาจไม่ดีเลิศสำหรับคุณ