2020 เทสล่ามีระบบออโตโนมัสระดับ 5 ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนมาช่วยขับรถ รถเทสล่าที่วิ่งอยู่ ป้อนข้อมูลการเรียนรู้ ศึกษาจากระบบจำลอง ยังไม่เพียงพอ

รถไร้คนขับสร้างปัญหาอวัยวะขาดแคลน ไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุ ไม่มีอวัยวะสดๆ อนาคต เครื่องพิมพ์ 3D ปลูกถ่ายจากหมู