คนเยอะ พื้นที่ปิด อันตรายติดโควิด-19 แพร่เชื้อผ่านทางอากาศน่ากังวลที่สุด ฉีดวัคซีนแล้ว อยู่พื้นที่ปิดต้องใส่มาสก์ หลายชาติเริ่มผ่อนปรนพื้นที่กลางแจ้ง

MIT วิจัยการแพร่เชื้อโควิด-19 พื้นที่ปิด ใส่หน้ากากอนามัย ทิ้งระยะห่างทางสังคม ก็ไม่ปลอดภัย ในพื้นที่มีอากาศถ่ายเทดี เสี่ยงต่ำกว่า

ขยะโควิด-19 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม นกเอาหน้ากากที่มีเชื้อโรคไปทำรัง สัตว์คิดว่าขยะโควิด-19 เป็นอาหาร หาทางรีไซเคิลขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่