ไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสตายมากกว่า 11 เท่า ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 10 เท่า ติดโควิดได้มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน 4.5 เท่า ผลศึกษาจากผู้ติดเชื้อสหรัฐ 600,000 ราย