เกมเปลี่ยนครั้งสำคัญธุรกิจโดรนโลก มาตรฐานเดิมเปลี่ยนแบตทุกครึ่ง ช.ม. จีนสร้างแบตโดรนบินได้นาน 12 ช.ม. ใช้เมทิลแอลกอฮอล์แทนลิเธียมไอออน