โดรนใช้เซ็นเซอร์ตรวจสิ่งที่อยู่ใต้ดิน AI วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นภาพ 3D  ไม่ต้องขุดจริงก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ดิน สายเคเบิล? ท่อ? หิน? แร่ธาตุ? น้ำ?