ไลน์ส่งข้อความก้าวสู่ซุปเปอร์แอปไทย วันนี้กำลังช่วยสร้างเกษตรดิจิทัลไทย ไม่พึ่งตัวกลาง ขายวัตถุดิบราคาต้นทุน มีโควิด-19 ส่งออกไม่ได้ ไทยขายไทย

Amazon โตฝ่ากระแสวิกฤติ COVID-19 เจฟฟ์ เบโซส รวยที่สุด รวยแล้วรวยอีก หลายธุรกิจแย่ลง แต่หลายธุรกิจกลับดีขึ้น วิกฤติเป็นโอกาส เรื่องจริงที่ยังเป็นจริง