อีลอน มัสก์ เผยความก้าวหน้า Nuralink ฝังชิปบนหัว ทำงานเชื่อมโยงกับสมอง ส่งข้อมูลเสียงเข้าสมอง ไม่ต้องใช้หูฟัง กระตุ้นสมองหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดี

AI อ่านสแกนสมอง CT ได้ใน 30 วินาที วินิจฉัยเลือดออกในสมองถูกต้อง 93% สำนักงานอาหารและยา อเมริกา รับรอง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสตาร์ตอัพไต้หวัน