หัวใจประดิษฐ์แทนหัวใจคนเริ่มเป็นจริง ปลูกถ่ายสำเร็จครั้งแรกแล้วในอเมริกา ความหวังใหม่ของผู้รอรับบริจาคหัวใจ     

ตรวจเลือด ตรวจจับมะเร็งได้มากกว่า 50 ชนิด AI รู้ว่าเป็นมะเร็งอะไร? เป็นอยู่ที่ไหน? เจอปัญหาระยะเริ่มต้น รักษาง่ายกว่า คนมีรายได้ต่ำ ตรวจเจอมะเร็งง่ายขึ้น