AI คาดการณ์คนเป็นโรคอัลไซเมอร์ แค่ตอบคำถามข้อเขียนตอนปกติ ทำให้รู้อนาคต IBM ช่วยหมอหาคนป่วยก่อนจะป่วย รักษากันล่วงหน้าก่อนแสดงอาการ