นักเรียนไฮสคูลทำแขนขาเทียมให้ฟรี ใช้ 3-D printing สร้างแบบเจาะจงเฉพาะตัว ส่งข้อมูล Virtual ไม่ต้องมาเจอกันจริง ทีมหุ่นยนต์รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้องทำต่อ

FDA อนุมัติแอปรักษาคนมีปัญหาฝันร้าย เริ่มใช้กับทหารผ่านศึกที่เคยเจอประสบการณ์เลวร้าย ทดแทนการรักษาด้วยยา การบำบัดแบบดิจิทัลทำให้หลับสบาย ไร้ฝันร้าย