คำแนะนำการลงทุนในหุ้นจาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ เลือกบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน ลงทุนระยะยาว อดทน เลือกสิ่งที่รู้ ทีมผู้บริหารดี มูลค่าบริษัทต่ำกว่าราคาตลาด มีหนี้สินต่ำ         

ยีลด์กิลด์เกม เปิดตัว YGG SEA  องค์กร SubDAO ระดับภูมิภาครายแรก กวาดเงินระดมทุนมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ Private Rounds ตั้งเป้าตีตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้