เทสล่า ใช้เรดาร์ตรวจจับลืมเด็กในรถ ป้องกันเด็กตาย ป้องกันขโมยได้ดีขึ้น ผ้าห่มบัง หัวใจเต้น หายใจ รถเตือนได้ แอร์แบครู้ว่าคนนั่งเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่