บิล เกตส์ กักเก็บอาหารไว้ในห้องใต้ดิน สมัยเด็ก เตรียมไว้หนีสงครามนิวเคลียร์ ปัจจุบันยังตุนอาหาร เตรียมไว้หนีไวรัส รู้ล่วงหน้ามานาน โลกจะเจอโรคระบาด

Social Distancing หนีไวรัสโดยไม่ใช้ยา จะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ ได้อย่างไร? รถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้า ห่าง 2 ม.ได้กี่คน? ถึงเวลาปรับเปลี่ยนสร้าง New Normal