Grab Financial ปล่อยสินเชื่อผ่านแอป ไม่ใช้เอกสาร ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วันนี้ปล่อยกู้คู่ค้า อนาคตให้กู้กับทุกคน จ่ายผ่านแอปเกินครึ่งเป็นแบบไร้เงินสด