เทสล่า คือ AI หุ่นยนต์ติดล้อ คนที่บาดเจ็บไขสันหลังอาจกลับมาเดินได้ใหม่ เผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีชีวิตข้ามดวงดาว รัฐบาลใช้จ่ายเกินตัว เรื่องร้ายจะเกิดขึ้น