New Normal: การเดินทางในอนาคต รอสี่ชั่วโมง ยืนยันไม่ติดเชื้อโควิด-19 ซีทีสแกน ตรวจเลือด ใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ กระเป๋าฆ่าเชื้อ ไร้การสัมผัส แพงขึ้น