แคลิฟอร์เนียอนุญาตรถไร้คนขับรับผู้โดยสาร เป็นโครงการทดลองนั่งฟรีในรถที่ไม่มีคนขับ บริการเต็มรูปแบบมีกฎที่ชัดเจนต้นปี2019

รัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้รถไร้คนขับที่ไม่มีคนขับอยู่ด้วย ทดลองรับผู้โดยสารจริงโดยให้นั่งฟรี บริษัทแท็กซี่ผ่านแอปสามารถร่วมในโครงการทดลอง 2 โปรแกรม รับผู้โดยสารในพื้นที่สาธารณะทั่วไปได้

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกกฎระเบียบสำหรับรถไร้คนขับในแคลิฟอร์เนีย เพิ่งประกาศโครงการนำร่อง 2 โปรแกรมสำหรับบริษัทขนส่ง เพื่อจัดเตรียม Autonomous Vehicles หรือบริการรถเอวีให้กับสาธารณะชน แต่ต้องเป็นบริษัทที่ใช้รถไร้คนขับที่ได้รับการอนุมัติจาก California Department of Motor Vehicles และ California Public Utilities Commission หรือ CPUC

โปรแกรมนำร่องแรกเป็นรถไร้คนขับที่มีคนขับจริงนั่งอยู่ด้วย ส่วนอีกโปรแกรมเป็นรถไร้คนขับที่ไม่มีคนขับจริง

CPUC วางเงื่อนไขการทดลองว่าต้องทำการมอร์นิเตอร์แบบรีโมทของรถไร้คนขับทุกคันด้วย จะไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในบางพื้นที่ เช่น จากสนามบินหรือในสนามบิน มีการกำหนดช่วงเวลาทดลองวิ่ง ผู้โดยสารที่ใช้บริการต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และจะไม่มีการคิดค่าโดยสารในช่วงทดลอง

ขณะนี้ CPUC อยู่ในช่วงจัดทำกฎระเบียบที่ชัดเจนสำหรับการอนุญาตธุรกิจบริการรถออโตโนมัสในการรับผู้โดยสารจริง ข้อเสนออย่างเป็นทางการคาดว่าจะเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019

Uber และ Lyft คงเข้าร่วมทดลองในโครงการนี้ด้วย

ปี 2019 รถไร้คนขับในอเมริกาจะเริ่มเป็นจริงแล้ว!!!

https://www.cnet.com/roadshow/news/self-driving-cars-autonomous-passengers-california/

.

Leave a Reply