ข้อมูลจำนวนหมอจากองค์กรอนามัยโลก เขียวเข้มมีหมอมาก เหลืองมีหมอน้อยสุด ไทยมีหมอ 0.47คน ต่อประชากร 1,000 คน

ภาพและลิงค์ในโพสต์นี้เป็นรายงานความหนาแน่นของจำนวนหมอเมื่อเทียบกับประชากร 1,000 คน โดยคิดจากผลการสำรวจล่าสุดที่มีอยู่ จัดทำโดยองค์กรอนามัยโลก

http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/

จากตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่า ประเทศต่างๆมากกว่า 45% มีหมอน้อยกว่า 1 คน ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มนี้และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีหมอน้อยที่สุดด้วย

ในลิงค์มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีหมอมากน้อยแค่ไหน สีเขียวเข้มหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีหมอมาก สีเหลืองหมายถึงประเทศที่มีหมอน้อย และไทยอยู่ในกลุ่มสีเหลือง

ตัวอย่างของบางประเทศที่มีหมอมากและน้อย เมื่อคิดต่อจำนวนประชากร 1,000 คน เช่น

-รัสเซีย 3.975

-อเมริกา 2.568

-สหราชอาณาจักร 2.825

-จีน 1.812

-มาเลย์เชีย 1.533

-ฟิลิปปินส์ 1.11

-เวียดนาม 0.821

-เมียนม่า 0.568

-ลาว 0.491

-ไทย 0.47

เห็นตัวเลขสถิติแล้วดูน่าหดหู่

ลาว เมียนม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มีจำนวนหมอคอยดูแลประชาชนมากกว่าไทย

ที่จริงไทยจัดเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้ มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยจำนวนมาก แต่ทำไม่จึงมีหมอน้อยอย่างนี้

ตัวเลขจำนวนหมอที่รวบรวมเอาไว้นี้ ไม่ได้แยกว่าเป็นหมอในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลเท่าไร อย่างของประเทศไทยที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีหมอน้อยที่สุด หากมีการเก็บสถิติที่นับเฉพาะหมอที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่าบริการสูงกว่า จะเห็นตัวเลขจำนวนหมอสูงกว่านี้อีกมากแน่

คนมีเงินในประเทศไทย ไม่เดือดร้อนเรื่องการรักษาพยาบาล หากมีเงินจ่ายจะได้รับบริการที่ดีแน่ๆ

แม้จะมีหมอน้อย แต่ประเทศไทยก็ยังโชคดีที่มีระบบประกันสุขภาพดีกว่าอีกหลายๆประเทศ มีบัตรทองไม่ต้องเจ็บป่วยนอนตายอย่างอนาถาเหมือนในอดีต!

http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/

 

Leave a Reply