บิล เกตส์ ทำนายอนาคตเทคโนโลยี  การแก้ไขยีน ยาสำหรับเฉพาะบุคคล AI จะทำงานแทนคน ต้นทุนพลังงานสะอาดแข่งขันกับพลังงานสกปรกได้ การศึกษาออนไลน์จะมีคุณภาพดีขึ้น