ฟลอริด้า ปล่อยยุงดัดแปลงพันธุกรรม ตัวผู้ผสมพันธุ์ตัวเมีย ลูกตัวอ่อนตาย หยุดวงจรชีวิตยุง กำจัดพาหะโรคร้าย ไข้เลือดออก ซิก้า ชิคุนกุนยา ไข้เหลือง

เมื่อ 200 ปีก่อน คนตายก่อนอายุ 40 ปี ผู้คนในปัจจุบันมีอายุขัยเฉลี่ย 72.6 ปี เกิดวันนี้อาจอยู่ยาวไม่ต่ำกว่า 120 ปี เทคโนโลยีทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นได้