เชียงใหม่ อันดับ6อากาศยอดแย่โลก วันที่12-02-2019 17:01น.

เว็บไซท์ AirVisual ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก มีรายงานผลที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศและมลพิษของแต่ละเมืองทั่วโลก พบว่าเมื่อวันที่ 12-02-2019 เวลา 17:01 เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุด 10 อันดับแรกของโลก คือ

  1. Delhi, India………………327
  2. Lahore, Pakistan..………281
  3. Ulaanbaatar, Mongolia…215
  4. Dhaka, Bangladesh.……193
  5. Mumbai, India.…………..184
  6. Chiang Mai, Thailand.….182
  7. Kathmandu, Nepal………176
  8. Kabul, Afgahanistan.……159
  9. Port Harcourt, Nigeria…..147
  10. Chongqing, China……..143

 

ถ้าดูตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 13-02-2019 เวลา 00:00 น พื้นที่ซึ่งมีการตรวจสภาพอากาศแล้วพบว่าอยู่ในเขตสีแดงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ

-ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่

-ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

-ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ, ลำปาง

-ต. หน้าพระลาน, อ.เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี

 

ส่วนพื้นที่ซึ่งมีการตรวจสภาพอากาศแล้วพบว่าอยู่ในเขตสีส้มซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ

-ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ, จ.ปราจีนบุรี

-ต.แม่ปะ อ.แม่สอด, จ.ตาก

-ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย

-ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา

-ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย

-ต.บ้านกลาง อ.เมือง, ลำพูน

-ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน

-ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ, ลำปาง

-ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

-ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่

-ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่

 

สรุปแล้ว เชียงใหม่ ของประเทศไทยติดอันดับ 6 อากาศยอดแย่ที่สุดในโลก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานอากาศของกรมควบคุมมลพิษของไทย

เมื่อดูภาพรวมจากแผนที่แสดงคุณภาพอากาศทั่วโลก เห็นได้ชัดเจนว่าสภาพอากาศปิดในแต่ละฤดูมีผลต่อคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่อย่างมาก

การต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั่วโลกจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในวงกว้าง

เมืองไหนประเทศไหนปล่อยมลพิษออกมามากๆ แต่อากาศเปิด ลมพัดผ่านได้ดี มันก็ช่วยพาอากาศแย่ๆไปที่อื่น เอาปัญหาไปให้พื้นที่อื่น

ถ้าช่วงไหนอากาศปิดแล้วเห็นแดงๆส้มๆ นั่นแสดงว่าปัญหาอากาศพิษเกิดจากปัญหาของเมืองนั้นเอง อากาศพิษที่ปล่อยออกมาไม่มีทางระบาย ไม่มีลมช่วยระบายให้อากาศพิษไปที่อื่น

ทางที่ดีและถูกต้องที่สุด คือ แต่ละเมืองแต่ละประเทศ ควรรับผิดชอบต่อตัวเอง อย่าทำให้ประเทศตัวเองกลายเป็นปัญหาของโลก

https://www.airvisual.com/earth

https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=0

 

Leave a Reply