VR สัญญาณสัมผัสทางไกลเสมือนจริง การสื่อสารที่สามารถส่งต่อความรู้สึก พัฒนาต่อยอดจากอุปกรณ์เล่นเกม

ทีมนักวิจัยจาก Northwestern University สร้างอุปกรณ์สวมใส่ขนาดเบาซึ่งมีระบบสั่น Vibrate ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสของคนอื่น

คุณแม่ที่กำลังคุยกับลูกชายทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เธอสามารถตบหลังเบาๆแสดงความรักความห่วงใยลูกชายที่อยู่ไกลต่างเมืองได้ ลูกชายที่สวมใส่อุปกรณ์อยู่จะรู้สึกเหมือนแม่มาสัมผัสด้วยตัวเอง

Haptic Device ที่ทำให้คนเล่นเกมได้รับประสาทสัมผัสด้วยระบบสั่นและมีรสชาติมากขึ้น วันนี้กำลังมีการพัฒนามาใช้สำหรับระบบการสื่อสารที่ช่วยส่งต่อความรู้สึกได้

ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่ภาพหรือเสียงเสมือนจริงเท่านั้น แต่จะได้รับความรู้สึกสัมผัสเสมือนจริงด้วย

ทางทีมวิจัยได้พัฒนาให้อุปกรณ์สวมใส่มีน้ำหนักเบา แผ่นที่ใช้สวมใส่ก็บางเพียงไม่กี่มิลลิเมตร จากระบบเก่าที่เคยติดตั้งสายยาวๆหรือแบตเตอรี่หนักๆ วันนี้กลายเป็นการถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย ในอนาคตอันใกล้อุปกรณ์ใหม่นี้จะสร้างออกมาในเชิงพาณิชย์จากสตาร์ทอัพเกิดใหม่

VR และ AR มีความสมบูรณ์ด้านภาพและเสียงแล้ว อุปกรณ์ใหม่ที่เน้นเรื่องการสื่อสารความรู้สึก จะทำให้โลกเสมือนจริงดูเหมือนเป็นจริงยิ่งขึ้น

วันนี้ยังมีแค่แผ่นไวเบรตสั่นเฉพาะจุด แต่ต่อไปในอนาคตจะได้เห็นการต่อยอดพัฒนาไปอีกหลายระดับ เช่น

-สร้างเป็นชุดสวมใส่ได้ทั้งตัว

-นอกจากส่งผ่านการสัมผัสแล้ว จะเปลี่ยนอุณหภูมิรอบตัวได้ด้วย

-ระบบส่งต่อความรู้สึก สามารถสื่อสารได้แบบสองทาง ทั้งรับและส่งได้

ระบบดิจิตอลแห่งอนาคต จะทำให้ ได้เห็น ได้ยิน ได้รู้สึก แบบเสมือนจริง การสื่อสารโต้ตอบทางไกลจะมีรสชาติมากขึ้น และอาจเป็นตัวดิสรัปธุรกิจ การท่องเที่ยว และบันเทิง

วงการหนังผู้ใหญ่ คงจะเอาเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากเป็นพิเศษ!!!!!!!

https://www.scientificamerican.com/article/new-virtual-reality-interface-enables-touch-across-long-distances/?utm_campaign=Abundance%20Insider&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=80104158&_hsenc=p2ANqtz-_CnLUcMkGqcUPSLw3k7a9j4E7zVF4LE1xqTEt3d0U0aITkVp48HNmJucBR29MCh0_7KpIKusmBJjbcecyNX6CVRIhK0A&_hsmi=80104158

.

Leave a Reply