เส้นทางสายไหมโบราณ กำลังถูกจีนผลักดันเป็นเส้นทางสายไหมดิจิตอล จีนขยายอิทธิพลควบคุมการสื่อสารทั้งภูมิภาค ตั้งเป้าเข้าแทนที่อเมริกา