แอปใหม่ตรวจจับคนติดเชื้อ COVID-19 AI ฟังเสียง วิเคราะห์ว่าติดเชื้อหรือไม่? ตรวจผ่านสมาร์ตโฟน รวดเร็ว ราคาถูก มีข้อมูลมากขึ้น ความถูกต้องมากขึ้น

การตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้ได้มากที่สุด เพื่อเอามากักตัว แล้วติดตามร่องรอย เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส

แต่ขบวนการตรวจหาผู้ติดเชื้อที่มีอยู่ มีขั้นตอนหลายอย่าง ใช้เวลานาน มีต้นทุนสูง และมีจำนวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่มากพอ ทำให้ไม่สามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อได้มากตามที่ต้องการ

วันนี้ทีมนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University และสถาบันอื่นได้เปิดแอปใหม่ที่อ้างว่าสามารถวิเคราะห์จากเสียงคน แล้วบอกได้ว่าคน ๆ นั้นติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่?

COVID-19 Voice Detector เพิ่งสร้างเสร็จ และยังไม่มีการรับรองคุณภาพความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคจาก FDA หรือ CDC ของสหรัฐอเมริกา ยังไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบทางการแพทย์ได้ https://cvd.lti.cmu.edu/cvd/login

แอปใหม่นี้ มีหลักการทำงานเหมือนกับ AI ที่เคยใช้ได้ผลในการดูภาพแมมโมแกรมแล้วบอกได้ว่า คน ๆ นั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ แต่คราวนี้เป็นการฟังเสียงแล้วบอกว่าเป็น COVID-19 หรือไม่

AI แบบ Voice Recognition หรือการจดจำเสียง เริ่มไปเก็บข้อมูลเสียงของผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมากว่ามีเสียงเป็นอย่างไรบ้าง มันสามารถสร้างรูปแบบเสียงของคนที่ติดเชื้อว่าเป็นอย่างไร

มีการเก็บข้อมูลของคนที่ติดเชื้อไวรัสหลายตัว และคนที่ไม่ป่วย เพื่อให้ AI เรียนรู้ถึงความแตกต่าง

เสียงพูด เสียงไอแห้ง ๆ ของคนที่ติดเชื้อ COVID-19 มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ทำให้ AI แยกความแตกต่างได้

วิธีการตรวจสอบ สามารถทำผ่านแอปที่ติดตั้งในสมาร์ตโฟน

ผู้ที่ต้องการตรวจ ต้องไอใส่ไมค์หลาย ๆ ครั้ง และอ่านตัวอักษรตามที่กำหนดให้อ่าน อัลกอริทึมของ AI จะประมวลผลเสียงของผู้ใช้งาน จากนั้น AI จะให้คะแนน เพื่อแสดงระดับความเชื่อว่ามีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากน้อยแค่ไหน

อเมริกาวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกือบสองแสนคน ทำให้มีตัวอย่างเสียงของผู้ติดเชื้อจำนวนมากสำหรับทีมนักวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาแอปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยิ่ง AI ได้ฟังเสียงตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อมากขึ้น มันจะคาดเดาผู้ใช้งานที่มาตรวจจากแอปได้ถูกต้องมากขึ้น

การตรวจหาผู้มีโอกาสติดเชื้อไวรัสผ่านแอปแบบนี้ ทำได้แบบรีโมท ตรวจได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ เป็นวิธีการคัดกรองที่ช่วยทำให้ค้นหาผู้มีโอกาสติดเชื้อจำนวนมากได้เร็วยิ่งขึ้น

หากเจอใครที่ AI ฟังเสียงแล้วมันวิเคราะห์ว่า มีโอกาสติดเชื้อสูง ค่อยไปตรวจแบบทางการแพทย์อีกครั้ง และคงได้พบคนที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมากในคนกลุ่มนี้ อัตราต้องสูงกว่าตรวจคนกลุ่มอื่นแน่!

https://futurism.com/neoscope/new-app-detects-covid19-voice

 

Leave a Reply