IBM สร้างนักโต้วาที AI ไว้เถียงกับคน มันมีเหตุผลดีๆหักล้างความคิดเห็นคน

Project Debater ของ IBM เป็นระบบโต้เถียงแบบอัตโนมัติระหว่าง AI กับคน มีการวิจัยและพัฒนามาหลายปีแล้ว มันสามารถหาเหตุผลดีๆมาหักล้างกับความคิดเห็นของคนได้

ไม่ว่าจะเลือกหัวข้ออะไร หรือจะให้ AI อยู่ฝ่ายไหน มันสามารถโต้เถียงได้

วันนี้ AI ยังไม่สามารถเถียงชนะคนได้จริงๆ แต่ในอนาคต มันจะกลายเป็นผู้ชนะแน่ๆ เหมือนอย่างที่มันเอาชนะมนุษย์ในการเล่นเกมสารพัดชนิด เอาชนะหมอในการวินิจฉัยโรค

IBM เคยเอา AI มาแสดงการโต้วาทีกับคนในปี 2019 ให้มันแข่งขันกับแชมป์โต้วาที Harish Natarajan เจ้าปัญญาประดิษฐ์ Project Debater สามารถโต้ตอบกับคนในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากๆได้ แต่มันยังไม่สมบูรณ์ และผลการตัดสินของผู้ชมส่วนใหญ่ยังให้แชมป์โต้วาทีเป็นผู้ชนะ

AI ประมวลผลหาคำโต้แย้งจากข้อมูลจำนวนมากที่อยู่ในฐานข้อมูลของมัน มันสามารถแยกวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันจำนวนมาก โดยเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน Project Debater ได้รับการป้อนข้อมูลด้วยข่าวที่อยู่ในบทความต่างๆประมาณ 400 ล้านเรื่อง มันสามารถเขียนคำแถลงการณ์ โต้แย้ง และสรุปหัวข้อการอภิปรายต่างๆประมาณ 100 หัวข้อ แต่ยังต้องปรับแต่งระบบอีกมาก ยังไม่สามารถไปแข่งขันเอาชนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องโต้วาทีได้

แต่หากเทียบกับสิบปีที่ผ่านมากับวันนี้ AI ด้านภาษามีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ยิ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากก็จะมีการพัฒนามากกว่า

วันนี้มีห้องแลปมากกว่า 50 แห่ง รวมถึงบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆทั่วโลก กำลังพัฒนาการทำงานด้านนี้ของ AI

เราเห็น AI เอาชนะมนุษย์ในการเล่นเกมได้ เพราะในเกมต่างๆ แม้จะซับซ้อนแค่ไหน มันก็มีกฎเกณฑ์ตายตัว AI วิเคราะห์ข้อมูลได้ มีความจำดี มีความเร็ว เหนือกว่ามนุษย์

แต่การโต้วาทีมีความซับซ้อนมากกว่า ต้องนำข้อมูลมหาศาลหลายด้านมาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วยังเกี่ยวข้องกับศิลปะการพูดที่ยากที่จะเอาชนะคน

มีเรื่องของความเข้าใจในการใช้ภาษา การสร้างภาษา และคำพูดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

AI ในวันนี้ ยังไม่สามารถทำให้ทุกอย่างออกมาดูเป็นธรรมชาติเหมือนที่มนุษย์ทำได้

แม้จะยุ่งยากซับซ้อนเพียงไหน ถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง AI ต้องถึงจุดที่แซงหน้ามนุษย์ได้

มันเคยทำได้มาก่อน และมันจะต้องทำได้อีกแน่ๆ….

https://www.sciencealert.com/this-new-ai-exists-for-the-sole-purpose-of-arguing-with-humans

Leave a Reply