หนุ่มจีนอยู่เดียวดายเหมือนกิ่งไม้เปล่า ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิง 34.9 ล้านคน กฎหมายให้มีลูกเพียงคนเดียว ทำให้สัดส่วนประชากรจีนผิดเพี้ยน

สำนักงานสถิติจีนทำการสำรวจประชากรจีนครั้งล่าสุดช่วงปลายปี 2020 พบว่า ผู้ชายจีนมีมากกว่าผู้หญิงจีน 34.9 ล้านคน

หากนับเฉพาะคนจีนในช่วงอายุ 20 – 40 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่ยังมีลูกได้ มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 17.52 ล้านคน ในกลุ่มนี้เทียบสัดส่วนได้ว่า ผู้ชาย 108.9 คน ต่อ ผู้หญิง 100 คน

ในสมัยที่จีนยังเป็นประเทศยากจน จีนมีปัญหาประชากรล้นประเทศ อาหารไม่พอเลี้ยงคนจีน รัฐบาลคอมมิวนิสต์จึงมีกฎหมายบังคับให้คนจีนในแต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงคนเดียว

ค่านิยมของคนจีนในสมัยก่อน ชอบที่จะได้ลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะหมายถึงมีคนมาสืบสกุล มีแรงงานที่แข็งแรงเป็นผู้ชายมาช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวงศ์ตระกูล หากมีลูกผู้หญิงพอโตเป็นสาวต้องแต่งงานย้ายไปอยู่กับครอบครัวอื่น

ค่านิยมในอดีตของคนจีนที่อยากได้ลูกชายมากกว่าลูกสาว และถูกรัฐบาลจีนบังคับให้มีลูกได้เพียงคนเดียว ทำให้บางครอบครัวเมื่อรู้ล่วงหน้าว่าเด็กในท้องเป็นผู้หญิงอาจมีการทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย หรือแม้แต่การฆ่าเด็กทารกเกิดใหม่ที่เป็นผู้หญิง โดยหวังว่าจะได้ลูกคนต่อไปเป็นผู้ชาย

ผลที่ตามมา คือ สัดส่วนเพศชายและเพศหญิงของประชากรจีน ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติที่ควรจะเป็น

ในปัจจุบัน รัฐบาลจีนเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้ว ยอมให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้ 2 คน แต่คนรุ่นใหม่คิดหนักเรื่องการมีครอบครัวและการมีลูก เพราะห่วงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

สรุปแล้วมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสัดส่วนประชากร

พ่อแม่ของหนุ่มสาวชาวจีนส่วนใหญ่ ยังต้องการให้ลูกของตัวเองทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงมีคู่ครอง แต่วันนี้พวกหนุ่มๆชาวจีนกำลังเจอปัญหา มีผู้หญิงไม่พอ!!!

ผู้หญิงจีนจำนวนมากที่มีการศึกษาดี หน้าที่การงานดี ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชาย ทำให้พวกเธอไม่อยากแต่งงาน หรือแต่งงานช้าลง

ผู้ชายที่ไม่แต่งงานในประเทศจีน มีคำที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bare Branch” แปลตรงตัวได้ว่า “กิ่งไม้เปล่า”

ผู้ชายโสด พอแก่ตัวไปก็กลายเป็นชายแก่ที่อยู่ตัวคนเดียว เจ็บป่วยไม่มีใครดูแล ไม่มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ ไม่ต่างจากกิ่งไม้ที่เหี่ยวแห้งโรยราไป

รัฐบาลจีนดูเหมือนว่าจะเริ่มเข้าใจปัญหาความผิดเพี้ยนของสัดส่วนเพศในประชากรจีน และคงได้เห็นมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาในอนาคตแน่

วันนี้มีคนจีนกระจายไปทำงานอยู่ตามประเทศต่างๆที่นักธุรกิจจีนไปลงทุน และคนส่วนใหญ่ที่ออกนอกประเทศจีนก็มักจะเป็นผู้ชาย มีโอกาสออกไปหาคู่นอกประเทศจีนได้มากขึ้น

หนุ่มจีนรวยๆในยุคนี้ก็เริ่มมีมากขึ้น ถ้ามีเงินคงหาคู่ครองได้ง่ายขึ้น!!!

https://www.scmp.com/news/china/article/3133826/china-census-millions-bare-branch-men-locked-out-marriage-face-cost-one

Leave a Reply