ไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสตายมากกว่า 11 เท่า ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 10 เท่า ติดโควิดได้มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน 4.5 เท่า ผลศึกษาจากผู้ติดเชื้อสหรัฐ 600,000 ราย      

วันที่ 10-09-2021 CDC หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา รายงานผลการวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 600,000 ราย ตั้งแต่เดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม 2021 โดยเป็นการศึกษาผู้ติดเชื้อซึ่งเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีนและไม่ได้ฉีดวัคซีน

ข้อมูลทั้งหมดได้จากผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และตาย จาก 13 รัฐ และได้ข้อสรุปยืนยันชัดเจนว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 4.5 เท่า

คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 10 เท่า

คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะตายเพราะโควิด-19 มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 11 เท่า

ตามข้อมูลของ CDC รายงานว่า สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน มีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วประมาณ 54%

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ฐานข้อมูลที่ใหญ่กว่าครั้งก่อนที่สรุปจาก Los Angeles County ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2021 จากตัวอย่างผู้ติดเชื้อ 43,127 ราย ซึ่งมีข้อสรุปว่า ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน 5 เท่า และมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน 29 เท่า

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ซึ่งวิเคราะห์จาก 600,000 ตัวอย่าง จะรายงานใน Morbidity and Mortality Weekly Report ในวันศุกร์

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ต้องการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ได้กดดันให้นายจ้างบริษัทเอกชนสนับสนุนให้พนักงานไปฉีดวัคซีนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีคำสั่งให้ลูกจ้างของรัฐบาลกลาง ผู้ที่มีสัญญาทำงานกับรัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากที่สุดในโลก

วันที่ 9-09-2021 สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 160,748 คน ตาย 1,929 คน มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวและมีอาการรุนแรง 25,778 คน

แม้ว่าวัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันยังมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการตาย

https://www.cnbc.com/2021/09/10/new-study-finds-unvaccinated-are-11-times-more-likely-to-die-from-covid-cdc-says-.html

Leave a Reply