คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจระบบจัดเก็บเอกสาร Search Engine ทำให้หมดความหมาย คนที่เติบโตในยุค Digital ไม่เข้าใจเรื่อง Analog

คนรุ่นเก่าที่คุ้นเคยกับระบบ Analog จะมีความเข้าใจแนวคิดเรื่องระบบก่อนหลัง 1-2-3-4-5, a b c d e, ก ข ค ง จ

การเรียงลำดับตัวอักษรและหมายเลข มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร สำหรับคนยุคเก่า

แต่ Filing System หรือ Direction System เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่เข้าใจ

เด็กรุ่นใหม่เป็นพวก Digital Native ที่ไม่เข้าใจระบบ Analog และอาจไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร?

ตั้งแต่มี Google Search ระบบการค้นหาข้อมูลก็พลิกโฉมใหม่หมด การจัดเก็บข้อมูลที่วางระบบไว้อย่างดี กลายเป็นเรื่องไม่จำเป็น ขอให้รู้ Key Word ก็สามารถให้คอมพิวเตอร์ช่วยค้นหาข้อมูลทุกเรื่องได้ทันที

คนหนุ่มสาวยุคนี้ ไม่เคยต้องการโฟลเดอร์หรือไดเร็กทอรีสำหรับการเก็บข้อมูล หรือการค้นหาข้อมูลของพวกเขา

เสิร์ชเอ็นจิ้นทางอินเตอร์เน็ต เริ่มมีการใช้ครั้งแรกประมาณปี 1990 ฟีเจอร์การค้นเอกสารทั้งของ Window และ Spotlight บน macOS ก็เริ่มมีใช้ตั้งแต่ยุค 2000

iPhone ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และมือถือแบรนด์อื่นๆที่ใช้ Android เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 คนที่เกิดและเติบโตในช่วงนั้นเป็นคนรุ่น Digital Native อย่างเต็มรูปแบบ เกิดมาก็อยู่ในยุคสมาร์ตโฟนและโลกดิจิทัล คุ้นเคยกับข้อมูลที่มาในรูปแบบของดิจิทัลเป็นอย่างดี

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในอเมริกาจำนวนมาก เริ่มพบว่านักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2017 ไม่เข้าใจแนวคิดแบบ Analog บอกให้นักศึกษาไปค้นหาเอกสารที่มีการเรียงลำดับก่อนหลัง พวกเขาจำนวนมากไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ที่จริงไม่เข้าใจแม้แต่คำสั่งหรือคำถามของอาจารย์!!!

ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ เป็นคนที่โตมาพร้อมกับแฟ้ม ต้องบันทึกอย่างมีระบบ รู้ว่ามันถูกบันทึกไว้ที่ไหน ไม่มีฟังก์ชั่นการค้นหาได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

เด็กรุ่นใหม่ หากให้ไปค้นหาข้อมูลหรือหนังสือในห้องสมุด ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของหนังสือในห้องสมุด อาจหาอะไรไม่พบ บอกให้ไปค้นหาบนหิ้งหนังสือโดยดูจากลำดับตัวอักษรเอาเอง อาจทำไม่เป็น แม้แต่การเรียงลำดับตัวอักษรอาจจำไม่ได้

Generation Gap ด้านความรู้และความเข้าใจ ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามีสูงมาก

คนรุ่นเก่าไม่เข้าใจว่า เรื่องง่ายๆบางเรื่องทำไมคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจ ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่กลับรู้เรื่องใหม่ๆที่เข้าใจยากต่างๆมากมาย!!!

ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา มีข้อมูลจำนวนมากที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และเนื่องจากเป็นระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากที่เก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารโดยตรง การนำข้อมูลเหล่านี้มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ต้องใช้เวลามาก

หลายปีที่ผ่านมานี้ หน่วยงานทั่วโลกได้สแกนข้อมูลเอกสารและแปลงให้เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหา แต่ก็ยังทำได้ไม่สมบูรณ์ ในหลายๆครั้งต้องทำเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างกันเอาไว้

สถาบันการศึกษาหลายแห่งในอเมริกาเริ่มรู้แล้วว่า คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจระบบ Analog และกำลังคิดทบทวนแผนการสอนเพิ่มเติมว่า ในระดับมหาวิทยาลัยควรมีการสอนเรื่องนี้หรือไม่?

แต่ก็มีคำถามตามมาด้วยว่า คนยุคนี้มีความจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องระบบ Analog หรือไม่?!?

https://www.theverge.com/22684730/students-file-folder-directory-structure-education-gen-z

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s