เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน มันกำหนด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เป็นอย่างที่เขาเป็น ผู้ใหญ่อาจมีปัญหา ปรับตัวไม่ทันเด็ก

วิธีทำงานอาจเปลี่ยนไปแบบตลอดกาล ประชุมน้อยลง แต่ใช้ อีเมล ส่งข้อความ ไม่ต้องเดินทางธุรกิจ แต่ใกล้ชิดมากขึ้น ยุติธรรมกับผู้หญิง มีลูกทำงานที่บ้านได้ สำนักงานออโตเมชั่น พนักงานหุ่นยนต์

ธุรกิจน้ำมันอาจล่มสลายเร็วกว่าที่คาด OPEC ผูกขาดไม่ได้ กำหนดราคาไม่ได้ โลกใช้น้ำมันลดลงเพราะโคโรน่าไวรัส บททดสอบครั้งใหญ่ก่อนถึงยุครถไฟฟ้า

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากดาวเทียม 2020 เปิดบริการอเมริกา 2021 ทั่วโลก สัญญาณแรงคลุมทุกพื้นที่ในราคาถูก อีลอน มัสก์ ป่วนธุรกิจอินเตอร์เน็ตโลก