เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับคัดเลือกจากเวที World Economic Forum เป็นหนึ่งใน Global Lighthouse Network อันทรงเกียรติ

·         โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล นับได้ว่าเป็นโรงงานอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเครือข่าย Lighthouse

·         รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำระดับโลกด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

·         โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอลในประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประสิทธิภาพในการบริการจัดการทั่วทั้งห่วงโซ่การผลิต

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 30 กันยายน 2564 – บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (NASDAQ: WDC) แถลงในวันนี้ว่า เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) ได้คัดเลือกให้โรงงานของเวสเทิร์น ดิจิตอล ที่เป็นโรงงานอัจฉริยะในประเทศไทยเข้าสู่โกลบอล ไลท์เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค (Global Lighthouse Network) ซึ่งเป็นประชาคมของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีในกลุ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) มาใช้ โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตแห่งแรกในประเทศจากโรงงานทั้ง 90 แห่งทั่วโลกที่อยู่ในเครือข่าย Lighthouse ของ World Economic Forum ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีกิจกรรมในฐานการผลิตและการเชื่อมต่อของห่วงโซ่การผลิตแบบ E2E (End-to-End) เพื่อเร่งการนำเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐานในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์ในวงกว้าง

เดวิด เกอเคเลอร์ (David Goekeler) ซีอีโอของเวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าวว่า “การที่ WEF คัดเลือกให้เวสเทิร์น ดิจิตอลเป็นเครือข่าย Lighthouse ในวันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร” และกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในยุคที่โลกใช้เทคโนโลยีและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลชั้นนำของโลก และเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาให้โรงงานผลิตของเราที่ดำเนินงานอยู่ในทั่วโลกเกิดการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของเรา ดังนั้น เราเข้าใจดีว่าไม่มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่าเรื่องความรับผิดชอบต่ออนาคตของอุตสาหกรรม”

เวสเทิร์น ดิจิตอล นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ในแต่ละวัน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ขั้นสูง และระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงงานของเวสเทิร์น ดิจิตอล ในจังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด และความเข้มข้นในเรื่องของต้นทุนการผลิตของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ที่โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล ในปราจีนบุรี ได้มีการนำเอาการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ประโยชน์ เพื่อเปลี่ยนให้โรงงานที่กำลังการผลิตมีความอิ่มตัวให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัลที่สามารถมองเห็นได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ ซัพพลายเออร์ การผลิต ลอจิสติกส์ และลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ตามข้อมูล ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตของโรงงานได้ถึง 123 เปอร์เซ็นต์ สามารถเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการผลิตลงได้ 30 เปอร์เซ็นต์ และลดอัตราการคืนสินค้าลงได้ 43 เปอร์เซ็นต์

การพัฒนาบุคลากรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล ปราจีนบุรี ที่นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี โรงงานที่ปราจีนได้เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence: CoE) เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้และบ่มเพาะความสามารถเพื่อปลูกฝังวิธีคิดรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี 4IR ยิ่งไปกว่านั้น โรงงานแห่งนี้ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงลึก และมีส่วนร่วมในความพยายามเรื่องการประหยัดพลังงานและความยั่งยืน

ฟรานซิสโก เบตติ (Francisco Betti) หัวหน้าฝ่ายสร้างการผลิตขั้นสูงและห่วงโซ่คุณค่าของ World Economic Forum กล่าว “ความกังวลของทั่วโลกในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจ” และเสริมอีกว่า “Lighthouse เรื่องความยั่งยืนนี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำให้เห็นชัดเจนในเรื่องความสามารถในการตระหนักเทคโนโลยี 4IR ในการผลิต บริษัทต่าง ๆ สามารถก้าวขึ้นไปสู่ความยั่งยืนในการปฏิบัติการและโซลูชั่นการดำเนินการแบบ win-win ความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินงานที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่อนาคตที่สะอาดขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น”

เวสเทิร์น ดิจิตอล มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างการเติบโตความยั่งยืน และนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมมือกับ WEF ในการปฏิบัติการใหม่นี้

รางวัล Lighthouse Award จัดทำโดย Global Lighthouse Network (GLN) เป็นโครงการของ World Economic Forum ที่ร่วมมือกับบริษัทที่ McKinsey & Company ที่รวบรวมเอาโรงงานผลิตที่ล้ำสมัยที่สุดมาเป็นมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพการผลิต ความยั่งยืน ความคล่องตัว ความเร็วในการนำสินค้าออกสู่ตลาด และการปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า รางวัลนี้เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานผลิตที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินทางธุรกิจในขณะที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยี 4IR ได้

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์เกี่ยวกับความยั่งยืนของเวสเทิร์น ดิจิตอล

# # #

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล

เวสเทิร์น ดิจิตอล สร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อรองรับข้อมูลที่มีการเติบโต บริษัทได้ผลักดันนวัตกรรมที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล รักษาข้อมูล เข้าถึงและแปลงความหลากหลายของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลนั้นมีอยู่ทุกที่ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขั้นสูงไปจนเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์จนถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนตัว โซลูชั่นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมของเรานำเสนอความเป็นไปได้ของข้อมูล โซลูชั่นที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางของเวสเทิร์น ดิจิตอล วางตลาดภายใต้แบรนด์ Western Digital®, G-Technology™ SanDisk® และ WD®

เกี่ยวกับ Global Lighthouse Network

Global Lighthouse Network เป็นชุมชนของผู้ผลิตและห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องการปรับใช้และบูรณาการเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในกลุ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) มาใช้ในทุกกระบวนการดำเนินงาน เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เริ่มต้นใช้เทคโนโลยี 4IR เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การพิมพ์ 3 มิติ (3D-printing) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงสุด เพื่อเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจและขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางด้านการเงิน ขณะเดียวกัน ก็มีการขยายในเรื่องกำลังคนในการทำงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ผลิตทุกขนาดทั่วทุกภูมิภาคและทุกอุตสาหกรรม Global Lighthouse Network เป็นโครงการ World Economic Forum โดยความร่วมมือกับ McKinsey & Co โดยโรงงานผู้ผลิต และห่วงโซ่คุณค่าต่าง ๆ ที่ได้รับการเข้าร่วมในเครือข่ายนั้นได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระ

Leave a Reply