โรงงานเดลต้า ประเทศไทย แห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold Certification จาก U.S. Green Building Council

https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/253775288_436144744694766_3624757309622081383_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_eui2=AeHrMTsz2ZMILKHxQh7e7SRfFDCf4828UI0UMJ_jzbxQjfyoeGkak1OlWfg_ijf99Oc&_nc_ohc=3InUclOuet0AX9SXwBT&_nc_ht=scontent.fbkk9-2.fna&oh=3e10c4f0637f07c03c77d412ab4d3d37&oe=61B27EDC

ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย 16 พฤศจิกายน 2564 – โรงงานแห่งใหม่ โรง 7 ของบมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ระดับ Gold ในหมวดการก่อสร้างใหม่

โรงงานแห่งใหม่ของเดลต้าได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ทั้งหมด 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ความยั่งยืนของสถานที่ตั้งอาคาร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านการออกแบบ และการออกแบบที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศท้องถิ่น

ทีมจัดการพลังงานของเดลต้าได้ใช้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อนำโซลูชันประสิทธิภาพพลังงานต้นแบบที่สามารถปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสมและเกินกว่าประสิทธิภาพพลังงานพื้นฐาน 28% มาใช้งาน โซลูชันดังกล่าวประกอบไปด้วย:

  • ระบบ HVAC ที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานที่มาพร้อม Delta Variable Frequency Drive (VFD) และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบ HVAC ไม่มีการใช้สารทำความเย็นที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เพื่อช่วยลดการสูญเสียโอโซน
  • การออกแบบอาคารด้วยแสงธรรมชาติพร้อมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานและสวิตช์ที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์
  • การสร้างระบบอัตโนมัติที่มาพร้อมเครื่องวัดการไหลเวียนอากาศและเครื่องวัดกำลังสำหรับการตรวจสอบอัจฉริยะ รวมถึงการจัดการกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน

อาคารสีเขียวแห่งใหม่ของเดลต้ามีการลดการใช้น้ำลงถึง 45% ผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบการกักเก็บน้ำฝนและการบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับห้องน้ำและสวน นอกจากนี้ห้องน้ำยังมีสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำได้ถึง 100% และใช้น้ำรีไซเคิลเพื่อชำระล้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 30% ของพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดของที่พัก บริการรถตู้ของบริษัทและรถบัสรับส่งพนักงานคิดเป็น 85% และที่จอดรถจักรยานคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 5% ของผู้อยู่อาศัยในอาคารทั้งหมด เพื่อลดการเกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากยนต์

ระบบระบายอากาศที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารโดยรักษาอัตราอากาศบริสุทธิ์ให้อยู่ที่ 30% ของพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย ทั้งยังมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ช่วยให้เห็นทัศนียภาพของพื้นที่สีเขียวโดยรอบได้อย่างชัดเจน และลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง พื้นที่ภายในอาคารทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และมีการกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายนอกอาคารไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากการสัมผัสกับควันบุหรี่ในทางอ้อม

ในปี 2560 บริษัทเดลต้า ประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold ในหมวด EBOM (อาคารเก่า: ด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา) สำหรับสำนักงานใหญ่และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับมาตรฐานในหมวดหมู่ EBOM นั้นคือการแปลงอาคารเก่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปีให้เป็นอาคารสีเขียว การรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Gold ที่เดลต้าได้รับล่าสุดสำหรับโรงงานใหม่ โรง 7 นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารสีเขียวและการนำอาคารสีเขียวแห่งใหม่ไปใช้ประโยชน์

LEED เป็นหนึ่งในโปรแกรมการรับรองอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากที่สุด ได้รับการพัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ใบรับรองนี้ให้การตรวจสอบโดยอิสระสำหรับคุณสมบัติสีเขียวของอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้สามารถออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาอาคารที่ประหยัดทรัพยากร มีประสิทธิภาพสูง ดีต่อสุขภาพ และคุ้มต้นทุน

ในฐานะผู้นำแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ระดับโลกและผู้ให้การสนับสนุนอาคารสีเขียว บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มีอาคารสีเขียวทั้งหมด 29 แห่งและศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์สีเขียวสองแห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เดลต้าจะยังคงใช้โซลูชันโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานแห่งที่ 7 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Gold ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไม่ลดละตามพันธกิจของบริษัทฯ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้เดลต้ายังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก มีโรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย และมีศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมัน และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้า สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s