สีแดง คือ ประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตย คนหลายพันล้านมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองของตัวเอง แต่ประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2557

วันที่ 2-12-2021 Our World in Data รายงานผลเกี่ยวกับสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศต่างๆของโลก มีข้อมูลย้อนหลังไปนานกว่า 200 ปี

Regimes of the World หรือ ระบอบการเมืองของประเทศต่างๆในการศึกษาครั้งนี้ แยกแยะความแตกต่างออกเป็นสี่ประเภทตามนักรัฐศาสตร์ผู้ดำเนินโครงการนี้ คือ

Closed Autocracy – ระบอบเผด็จการแบบปิด (สีแดง) ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการเลือกตั้งแบบหลายพรรค

Electoral Autocracy – ระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้ง (สีส้ม) ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการเลือกตั้งแบบหลายพรรค แต่ขาดเสรีภาพบางอย่าง เช่น เสรีภาพในการสมาคมหรือแสดงออกที่ทำให้การเลือกตั้งมีความหมาย มีความเสรีและยุติธรรม

Electoral Democracy – ระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง (สีฟ้า) ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่มีความหมาย เสรี ยุติธรรม และมีหลายพรรค

Liberal Democracy – ระบอบเสรีประชาธิปไตย (สีน้ำเงิน) ประชาชนมีสิทธิส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิของชนกลุ่มน้อย มีความเสมอภาคทางกฎหมาย การกระทำของผู้บริหารประเทศถูกจำกัดโดยฝ่ายนิติบัญญัติและศาล

ถ้าดูแผนที่โลกนี้ให้เข้าใจง่ายๆ ระดับความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับมีการแบ่งแยกตามสีดังนี้

-สีน้ำเงิน มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

-สีฟ้า มีความเป็นประชาธิปไตยมาก

-สีส้ม มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้าง

-สีแดง ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

ปี 1789 ทุกประเทศในโลกเป็นสีแดงหมด หมายถึงทั่วโลกปกครองด้วยระบอบเผด็จการ

ประเทศแรกๆของโลกที่เริ่มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม หรือเริ่มให้ประชาธิปไตยกับประชาชนในประเทศ คือ

-ปี 1789 สหราชอาณาจักร

-ปี 1792 ฝรั่งเศส

-ปี 1796 เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อสองร้อยปีก่อนประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร แต่ในปัจจุบันคนทั่วโลกหลายพันล้านคนมีความเป็นประชาธิปไตย

ภาพประเทศต่างๆบนแผนที่โลกซึ่งแยกให้เห็นเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ

ประเทศที่เป็นสีน้ำเงิน ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เกือบทั้งหมดเป็นประเทศพัฒนา ประชาชนมีฐานะรายได้และความเป็นอยู่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ

ประเทศที่เป็นสีแดง ซึ่งเป็นส่วนน้อยของโลก หมายถึงประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หรือเป็นเผด็จการ

ประเทศสีแดงในเอเชีย คือ จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว และ ไทย (เมียนมาร์เป็นสีส้มเพราะเป็นข้อมูลก่อน มิน อ่อง ลาย จะเข้ายึดอำนาจ)

Our World in Data มีข้อมูลย้อนหลังของแต่ละประเทศให้ดูด้วย วันนี้ประเทศไทยถูกจัดเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงเผด็จการ

มีบางช่วงที่ประเทศไทยถูกจัดเป็นสีอื่น หรือ มีความเป็นประชาธิปไตย คือ 1932–1945, 1975–1976, 1980–1990, 1992–2006, 2008–2013

ตั้งแต่ปี 2014 หรือ 2557 ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขายึดอำนาจการปกครอง และเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยก็แดงมาตลอด

ที่เราประกาศกับชาวโลกว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อ!!!

https://ourworldindata.org/democratic-rights

Leave a Reply