นักวิทยาศาสตร์จรวด หมอผ่าตัดสมอง ไม่จำเป็นต้องฉลาดเหนือกว่าคนทั่วไป

ในภาษาอังกฤษ เวลามีการพูดหรือการสอนอะไรที่ต้องการบอกว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก จะมีวลีที่พูดกันบ่อยๆว่า…

“It’s not rocket science” หรือ “มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์สร้างจรวด”

“It’s not brain surgery” หรือ “มันไม่ใช่การผ่าตัดสมอง”

วันนี้มีการศึกษาจากสหราชอาณาจักรท้าทายสมมติฐานที่มีมายาวนานเกี่ยวกับสองอาชีพนี้แล้วว่า…

นักวิทยาศาสตร์สร้างจรวด และศัลยแพทย์สมอง ไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าประชากรทั่วไป มีผลการวิจัยรายงานนี้ใน BMJ ในเดือนธันวาคม 2021

.

การศึกษาครั้งนี้ ทำโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างจรวด และหมอผ่าตัดสมองทำการทดสอบ “Great British Intelligence Test” เป็นแพลตฟอร์มทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยี AI

ปัญญาประดิษฐ์ทดสอบความฉลาดของคนทั้งสองกลุ่มนี้โดยแยกศึกษาออกเป็นหมวดต่างๆ คือ การรับรู้ การวางแผน การใช้เหตุผล ความจำในการทำงาน ความใส่ใจ ความสามารถในการประมวลผลอารมณ์ของตัวเอง

กลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาครั้งนี้ได้จาก วิศวกรการบินและอวกาศ 329 คน และศัลยแพทย์ประสาท 72 คนจากทั่วโลก โดยนำผลมาเปรียบเทียบกับคะแนนของชาวอังกฤษมากกว่า 18,000 คนที่เคยทำการทดสอบนี้เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนหน้านี้

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง คนอังกฤษทั่วไป กับ นักวิทยาศาสตร์สร้างจรวดและหมอผ่าตัดสมอง ได้ผลสรุปว่า “ไม่มีความแตกต่างอะไรที่เป็นนัยสำคัญ”

ศัลยแพทย์ประสาท มีความพิเศษเหนือคนทั่วไปเฉพาะเรื่อง การแก้ปัญหาที่เร็วกว่า

ต่อไปคงต้องเลิกพูดแล้วว่า นักวิทยาศาสตร์สร้างจรวด หรือหมดผ่าตัดสมอง ฉลาดกว่าคนทั่วไป!!!

Source

Leave a Reply