การแก้ปัญหาโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาล

บิล เกตส์ อดีตเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟต์ วันนี้ทำงานการกุศลเป็นหลัก เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆของโลกอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในเรื่องน่าห่วงที่สุดในปี 2022 ตามความเห็นของ บิล เกตส์ คือ ความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของตัวเอง ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆที่สำคัญของรัฐบาล

ความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อผู้บริหารประเทศ ไม่ได้มีเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก

สำหรับในอเมริกา ผลการวิจัยจาก Pew Research Center แสดงความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันที่ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลของตัวเอง

ในอเมริกา โพลสำรวจประชาชนในปี 2019 พบว่า ประชาชน 75% ไว้วางใจรัฐบาลกลางลดลง

ความไว้วางใจของคนอเมริกันที่มีต่อกันก็ลดลงมากถึง 64% มีความแตกแยกทางความคิดของประชาชนมากขึ้น

4 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีความไว้วางใจในการบริหารจัดการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆหลายเรื่อง เช่น การดูแลสุขภาพ การจัดการเกี่ยวกับคนเมือง ความรุนแรงจากปัญหาเรื่องปืน

บิล เกตส์ บอกว่า “ความไม่ไว้วางใจของประชาชน ทำให้การแก้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆทำได้ยากขึ้น” รัฐบาลเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา แต่กลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง

บิล เกตส์ มักจะเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆเอาไว้เสมอ แต่เมื่อเจอเรื่องความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล เขาก็ไม่มีคำตอบอะไรในการแก้ปัญหาเช่นกัน

การสร้างความน่าเชื่อถือของรัฐบาล เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

หากรัฐบาลไม่สามารถทำให้ประชาชนไว้ใจ คงแก้ปัญหาต่างๆได้ยาก

การใช้อำนาจหรือกฎหมายกดประชานชนเอาไว้ คงทำตลอดไปไม่ได้!!!

Source

Leave a Reply