นักวิจัยพบสีที่ยุง ชอบกัด-ไม่ชอบกัด แดง ส้ม ดำ ฟ้า ดึงดูดยุงกัดมากกว่า ยุงหลีกเลี่ยง เขียว ม่วง น้ำเงิน ขาว ลมหายใจคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ล่อยุง

วันที่ 4-02-2022 University of Washington รายงานผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับยุงลงใน Nature ศึกษาพฤติกรรมยุง ใช้ระบบติดตามเรียลไทม์แบบสามมิติ โดยใช้อุโมงค์ลมที่ช่วยให้สามารถควบคุม การดมกลิ่น และ สภาพแวดล้อมทางภาพ เพื่อวัดปริมาณพฤติกรรมของยุงมากกว่า 1.3 ล้านครั้ง

ผลการวิจัยสำคัญที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ

-ลมหายใจมนุษย์ที่ปล่อย CO2 หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยทำให้ยุงตามกลิ่นแหล่งอาหารของมันได้

-สีของแหล่งอาหาร ดอกไม้ เลือดอุ่น ดึงดูดความสนใจยุง มันสามารถจดจำสีและแหล่งอาหารได้

-สีผิวของมนุษย์ที่มีเฉดสีส้มและสีแดง ดึงดูดยุงได้รุนแรงมาก สีดำ สีฟ้า ก็ดึงดูดยุงได้มากเช่นกัน

-สีที่ยุงมีแนวโน้มจะละเลยไม่สนใจ คือ เขียว ม่วง น้ำเงิน และ ขาว

ยุงซึ่งรวมถึงยุงลาย มันใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบกันในการล่าเหยื่อ

เวลายุงได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจมนุษย์ กลิ่นจะกระตุ้นดวงตา มันจะสแกนหาสีเฉพาะ และรูปแบบตามการมองเห็นตัวโฮสต์ได้อย่างมีศักยภาพ หลังจากนั้น มันจะมุ่งหน้าไปหาเหยื่อทันที

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หากปราศจากการกระตุ้นด้วยกลิ่นใดๆ ยุงส่วนใหญ่จะเพิกเฉยต่อสีที่ดึงดูดมัน

การทดลองพบว่า แม้จะฉีดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในห้องเพาะเลี้ยงยุง ยุงยังคงเพิกเฉยต่อจุดที่เป็น สีเขียว สีม่วง สีนำเงิน แต่ถ้าเป็นจุด สีแดง สีส้ม สีดำ สีฟ้า ยุงจะบินเข้าหา

ยุงทุกสายพันธุ์ มีเพียงตัวเมียเท่านั้นที่ดื่มเลือด ยุงลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ไข้เลือดออก ไข้เหลือง ชิคุนกุนยา และ ซิกา

การเลือกใส่เสื้อผ้า สีเขียว สีม่วง สีน้ำเงิน สีขาว ช่วยลดโอกาสโดนยุงกัดได้

แต่สีผิวของคนที่ออกไปทาง สีแดง สีส้ม บวกกับลมหายใจคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ยังดึงดูดยุงได้ดี!!!

Source 1

Source 2

Leave a Reply