เดลต้า ประเทศไทย ผนึก บีโอไอ กนอ. เทศบาลแพรกษา เปิดตัวฟาร์มอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งแรก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดพิธีเปิดตัวโซลูชันสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm Solution) ฟาร์มอัจฉริยะแห่งแรกของเดลต้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย โดยเดลต้าสมาร์ตฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของบีโอไอภายใต้ชื่อ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก (Investment Promotion Measures for Grassroots Economy) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างบีโอไอ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเทศบาลตำบลแพรกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศไทย

โซลูชันเดลต้าสมาร์ตฟาร์มที่ขับเคลื่อนด้วย IoT นี้ได้รับการออกแบบอย่างเฉพาะและเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย โดยควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ระดับโลก VTScada พร้อมอุปกรณ์ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติของเดลต้าดังนี้:

  • ตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  • อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VFD)
  • หน้าจอระบบสัมผัสควบคุมระบบ Human Machine Interface (HMI)
  • เราท์เตอร์อุตสาหกรรมไร้สาย 4G

โซลูชันนี้ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และประหยัดน้ำ มีระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ขนาด 5.4 kWp ที่ถูกนำมาใช้ 100% สำหรับการดำเนินงานของสมาร์ตฟาร์ม มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ช่วยให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อลดการใช้น้ำ โดยระบบนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ มีปริมาณการใช้น้ำเพียง 10% ถึง 20% เมื่อเทียบกับความต้องการปกติ นอกจากการติดตั้งและใช้งาน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเดลต้า ประเทศไทย จะให้การสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมและการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

เดลต้าทำงานร่วมกับเทศบาลแพรกษาเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเงาะป่าพาราไดซ์เป็นวิสาหกิจชุมชนนำร่อง 3 ปี สำหรับโซลูชันแรกในประเทศไทยนี้ โครงการนี้คาดว่าจะเติบโตไปสู่รูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาคุณภาพและกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อก้าวสู่ตลาดในอนาคต

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริหารบริษัท เดลต้า ประเทศไทย กล่าวที่งานว่า “บริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวฟาร์มอัจฉริยะแห่งแรกของเดลต้าในประเทศไทย และเริ่มบทใหม่ของนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริษัทหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่จะปฏิวัติภาคการเกษตรของประเทศไทยและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศ บริษัทมุ่งหวังที่จะได้ร่วมงานกับบีโอไอ และกนอ. รวมถึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำโซลูชันระดับโลกอื่น ๆ มาปรับใช้ภายในประเทศต่อไป”

เดลต้ามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในด้านการพัฒนาโซลูชันสมาร์ตฟาร์มในประเทศสิงคโปร์เพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร และพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2564 เดลต้าได้เปิดตัวโรงงานอัจฉริยะแบบตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 เมตรที่ย่านดิจิทัลพังกอล (Punggol Digital District : PDD) ในประเทศสิงคโปร์ ภายในตู้คอนเทนเนอร์แสดงโซลูชันอัจฉริยะต่าง ๆ จากเดลต้า ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ โซลูชันพัดลมและการจัดการความร้อน และหลอดไฟ LED เมื่อเทียบกับการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม ระบบฟาร์มอัจฉริยะใช้น้ำน้อยลงถึง 5% ทั้งยังลดระยะเวลาในการปลูกจาก 40-45 วัน เหลือเพียง 35 วัน โดยผลผลิตมีน้ำหนักและคุณภาพที่สม่ำเสมอมากขึ้น

เดลต้ามุ่งมั่นใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและโซลูชันพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชุมชน พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม การเปิดตัวโซลูชันฟาร์มอัจฉริยะของเดลต้าในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์: Smarter. Greener. Together.

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯมีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

Posted in PR

Leave a Reply