OpenAI มีอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ Microsoft ใครเริ่มใช้ของใหม่เร็วกว่า มีแต้มต่อมากกว่า

วันนี้มีเทคโนโลยี OpenAI เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ Microsoft หลายรายการแล้ว คือ Edge, Bing, Azure, Window

วันที่ 17-03-2023 GPT-4 ได้เริ่มเข้าไปอยู่ใน Office

AI ช่วยทำให้ซอฟต์แวร์หรือแอปต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเหลือการทำงานให้ดีขึ้นเร็วขึ้นได้จริง และมันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนทั่วโลกตลอดไป

Copilot ของ Microsoft จะเชื่อมติดอยู่กับแอปต่างๆของ Office และ Teams

Copilot ใน Office มีแถบแสดงอยู่ด้านข้าง ทำหน้าที่เป็น AI แชทบอทช่วยทำงานต่างๆ เช่น แก้ตัวสะกดผิด ปรับปรุงเอกสารใหม่ทั้งฉบับ สรุปข้อมูล เขียนใหม่ออกเป็นโทนต่างๆหลายรูปแบบ ฯลฯ

Copilot เข้าใจข้อมูลต่างๆที่มันเห็น วิเคราะห์ข้อมูลได้ ทำงานได้เหมือนคนที่มีความจำดี แต่จำได้มากกว่าคน เขียนหนังสือเก่ง มีความรู้ด้านภาษาอย่างดีเยี่ยม

สามารถใช้ Copilot ในการสั่งงานแอป Excel และ PowerPoint ได้

บอกให้ Copilot ไปสร้างตารางใน Excel ได้

มันช่วยเขียนอีเมลใน Outlook ได้ จะให้ข้อเขียนออกมาเป็นโทนไหนก็ได้ สั้นหรือยาวก็ได้ แก้ไขปรับแต่งเองได้ ใช้ได้ทั้ง Desktop และ Mobile

เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Copilot คือ GPT-4 รุ่นใหม่ล่าสุดของ OpenAI แม้ว่ามันจะพัฒนาไปมากแล้ว แต่ Microsoft ยังมีคำเตือนให้ระวังเรื่องความผิดพลาดในข้อมูลที่สร้างขึ้น คนยังเป็นผู้ควบคุม AI

OpenAI ยังมี DALL·E ซึ่งเป็น AI สร้างภาพจากข้อความ Microsoft ได้นำ DALL·E เข้าไปอยู่ในแอป Designer ช่วยสร้างภาพใน PowerPoint ได้ง่ายและรวดเร็วมาก

Office หรือ Microsoft 365 รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยี OpenAI เชื่อมต่ออยู่ด้วย วันนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง เปิดให้ใช้ในวงจำกัด หลังจากมีการทดลองใช้กันมากๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น จะมีการเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานในวงกว้าง

การขับเคลื่อนของ Microsoft ที่พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างรวดเร็ว ทำให้ Google ต้องหาทางตอบโตในทุกเรื่อง เมื่อต้นสัปดาห์นี้เพิ่งประกาศว่า มี AI ช่วยทำงานใน Gmail และ Docs

การแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนา ผู้ชนะได้รางวัลเป็นกำไรมากมาย แต่ก็จะมีผู้แพ้และสูญเสีย

สุดท้ายแล้ว ผลประโยชน์สูงสุดจะเป็นของลูกค้าผู้ใช้งาน

เทคโนโลยีใหม่ๆ แบบนี้ ช่วยทำให้การสร้างงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใครเท่าทันเทคโนโลยี ใช้ของใหม่ๆได้ก่อน จะมีแต้มต่อมากกว่า…….

Leave a Reply