DeepMind ควบรวม Google Research เตรียมความพร้อมโต้กลับ Microsoft ถ้า Google เป็นผู้ชนะก็ไม่น่าแปลกใจ      

วันที่ 20-04-2023 ซันดาร์ พิชัย ซีอีโอ Google และ Alphabet ประกาศว่าได้รวม Google Research และ DeepMind ให้เป็นองค์เดียวกัน และมีชื่อใหม่ว่า “Google DeepMind”

ผู้ที่จะเป็น CEO ของ Google DeepMind เป็น CEO คนเดิมของ DeepMind คือ Demis Hassabis

Google Research และ DeepMind เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการวิจัยเป็นหลัก และสร้างชื่อให้กับโลก AI มาแล้วมากมาย เช่น AlphaGo, Transformers, word2vec, WaveNet, AlphaFold, sequence to sequence models, distillation, deep reinforcement learning

ทั้งสององค์กรนี้เป็นผู้เผยแพร่ระบบและซอฟต์แวร์ TensorFlow และ JAX ซึ่งเอาไว้ใช้ฝึกฝนและทำงานในสเกลขนาดใหญ่ของโมเดล Machine Learning

การรวมตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ General AI ทำให้การแบ่งปันความรู้ระหว่างกันง่ายขึ้น จะช่วยทำได้เกิดการค้นพบใหม่ๆในโลก AI เร็วขึ้น

การพัฒนา AI ให้ก้าวหน้า ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็สามารถทำได้ เพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่ง Google มีความพร้อมมากๆ

แนวคิดที่ว่า “ใหญ่กว่าได้เปรียบกว่า” ยังเป็นความจริง

Google ซื้อ DeepMind ในปี 2014 ด้วยเงิน 500 ล้านดอลลาร์

Microsoft ลงทุนกับ OpenAI มาตั้งแต่ปี 2019 นับถึงปัจจุบันได้ใช้เงินไปแล้วมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์

ที่จริงเวลาที่สตาร์ทอัพเล็กๆ ยอมรวมตัวกับบริษัทใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงโอกาสที่จะได้พัฒนาให้บริษัทเล็กๆก้าวหน้าเร็วขึ้น มีเงินทุนและทรัพยากรที่ช่วยทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

กระแสของ ChatGPT กลายเป็นสัญญาณอันตรายคุกคามธุรกิจของ Google โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Search Engine ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลจากธุรกิจโฆษณาให้กับ Google หากไม่รีบโต้กลับก็จะสูญเสียตลาดให้กับ Microsoft มากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้คนทั่วโลกตั้งคำถามว่า ทำไม Google ออกตัวช้าเรื่อง Generative AI

Google แจ้งว่า ที่ช้าเพราะต้องการสร้าง AI ที่ปลอดภัย แต่พอ Microsoft บุกหนักก็เลยต้องรีบปล่อย Bard ออกมา

ดูเหมือนว่าเหตุผลทางธุรกิจ ทำให้ต้องละเลยอะไรบางอย่างออกไปบ้าง!!!

ในปี 2007 Apple เปิดตัวให้โลกรู้จัก Smartphone เป็นครั้งแรกของโลก และเริ่มมี iOS

ในปี 2007 ทางฝั่ง Google ก็เปิดตัว Android และในที่สุดก็กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

สำหรับสงคราม AI ในปี 2023 นี้ ก็ยังไม่แน่ชัดว่า Microsoft ที่มี OpenAI จะเป็นผู้ชนะ

Google ไม่ยอมแพ้แน่ๆ

คนเก่งด้าน AI มากกว่าครึ่งของโลก วันนี้ทำงานอยู่กับ Google หรือ Alphabet

หากได้เห็น Google โต้กลับแล้ววิ่งแซง Microsoft ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ

คนพร้อม เงินพร้อม ทรัพยากรพร้อม อะไรก็เป็นไปได้!!!

https://blog.google/technology/ai/april-ai-update/

Google consolidates AI research labs into Google DeepMind to compete with OpenAI

Leave a Reply