AI สร้างภาพ Mona Lisa ในสไตล์ Vincent van Gogh ตาของเธอกำลังจ้องมองคุณอยู่

ภาพต้นฉบับ Mona Lisa วาดโดย Leonardo Da Vinci ระหว่างปี 1503 – 1517

แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็น AI สร้างภาพที่ใช้เวลาทำเพียง 30 วินาที ในปี 2023

คำสั่งที่บอก AI ให้ทำคือ วาดภาพ Mona Lisa ในสไตล์ของ Vincent van Gogh

Vincent van Gogh เป็นศิลปินชื่อก้องโลกเจ้าของผลงาน The Starry Night ในปี 1889

ภาพโมนาลิซา มีความพิเศษด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เทคนิคการวาด การแสดงออกทางสีหน้า ความลึกลับของอารมณ์ บริบททางประวัติศาสตร์ ฯลฯ

เคยมีคนแนะนำให้ลองมองที่ตาของ Mona Lisa ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ก็ดูเหมือนว่า Mona Lisa กำลังมองคนที่กำลังดูเธออยู่

AI สร้างภาพโมนาลิซาที่วาดในสไตล์ วินเซ็นต์ แวนโก๊ะ ยังคงเอกลักษณ์พิเศษเรื่องนี้ไว้ได้!!!

Leave a Reply