ฟลอริด้า ปล่อยยุงดัดแปลงพันธุกรรม ตัวผู้ผสมพันธุ์ตัวเมีย ลูกตัวอ่อนตาย หยุดวงจรชีวิตยุง กำจัดพาหะโรคร้าย ไข้เลือดออก ซิก้า ชิคุนกุนยา ไข้เหลือง

รถไร้คนขับสร้างปัญหาอวัยวะขาดแคลน ไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุ ไม่มีอวัยวะสดๆ อนาคต เครื่องพิมพ์ 3D ปลูกถ่ายจากหมู