ยาอายุวัฒนะรูปแบบใหม่ของมนุษย์ ใช้เนื้อเยื่อตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเอง สร้างตัวอ่อนสังเคราะห์ให้โตในขวด เซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อนช่วยต่ออายุคน