แฮกพันธุกรรมยุง ลดไข้เลือดออก 77% ปล่อยยุงที่มีเชื้อ วูลบัคเคีย สู่ธรรมชาติ ผสมพันธุ์ยุงชนิดอื่น ทำให้มันเป็นหมัน ยุงไม่หมดโลก ยังอยู่ในห่วงโซ่อาหาร

ชิปเล็กที่สุดในโลก ฉีดเข้าร่างกายได้ ตรวจหาความผิดปกติสภาวะสรีรวิทยา อุณหภูมิ ความดัน กลูโคส การหายใจ หมอใช้เป็นข้อมูลการวินิจฉัยและรักษา