ยาอายุวัฒนะรูปแบบใหม่ของมนุษย์ ใช้เนื้อเยื่อตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเอง สร้างตัวอ่อนสังเคราะห์ให้โตในขวด เซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อนช่วยต่ออายุคน

วันที่ 28-07-2022 มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ใน cell.com เกี่ยวกับ Synthetic Embryos หรือ เอ็มบริโอสังเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถสร้าง และเพาะเลี้ยงนอกมดลูกได้

(รายละเอียดการทดลอง https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00981-3#relatedArticles)

ไม่ต้องใช้สเปิร์ม ไข่ มดลูก แต่ใช้เซลล์ต้นแบบจากเลือดหรือเนื้อเยื่อก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ในขวดโหลในห้องแล็บได้

ผลการทดลองสร้างตัวอ่อนหนูจากสเต็มเซลล์ของหนูทำได้สำเร็จจริง มันสามารถเติบโตในครรภ์เทียมที่เป็นกลไกทางวิศวกรรรมที่เป็นมดลูกประดิษฐ์ ปล่อยให้มันได้พัฒนาเป็นหัวใจที่เต้นได้ มีการไหลเวียนของเลือด เริ่มมีรูปร่างของกะโหลก

ผลการทดลองกับหนูเป็นไปอย่างน่าพอใจ และขั้นต่อไปจะเป็นการทดลองกับมนุษย์

ในปัจจุบัน นักวิจัยสามารถพิมพ์หรือสร้างเนื้อเยื่อธรรมดาได้ เช่น กระดูกอ่อน หรือกระดูก แต่การสร้างเซลล์และอวัยวะที่ซับซ้อนให้ใช้ได้ ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก

หากใช้ตัวอ่อนของมนุษย์ จะสามารถสร้างร่างกายหรืออวัยวะต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเอาไปใช้กับมนุษย์ที่เป็นต้นแบบเซลล์ได้

นักวิจัยโครงการนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างตัวอ่อนสังเคราะห์นี้ เช่น

-เซลล์เม็ดเลือดจากตัวอ่อน อาจถูกรวบรวม นำมาสร้างทวีคูณ และส่งต่อไปยังผู้สูงอายุเพื่อฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันที่มีน้อยลงตามวัย

-คนที่มีบุตรยาก อาจสร้างตัวอ่อนสังเคราะห์ในห้องแล็บ แล้วสร้างเด็กเกิดใหม่ที่มีเซลล์มาจากต้นแบบที่เป็นพ่อแม่ได้

นักวิจัยไม่ได้บอกว่า จะให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ แล้วเอาอวัยวะต่างๆ มาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์เจ้าของเซลล์ต้นแบบ แต่ตามแนวคิดแล้ว มีความเป็นไปได้

สิ่งที่มีความเป็นไปได้ กับสิ่งที่มีความเหมาะสมจะทำ มีข้อถกเถียงเรื่องจริยธรรมอยู่มาก

สิทธิของตัวอ่อนสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นในขวด เติบโตในครรภ์ประดิษฐ์ ควรมีหรือไม่? ควรมีแค่ไหน? ควรเป็นอย่างไร?

เทคนิคใหม่นี้ อาจเป็นรูปแบบใหม่ของยาอายุวัฒนะของมนุษย์!!!

เซลล์ของตัวเอง อาจทำให้เจ้าของเซลล์มีอายุยืนยาวขึ้นได้จริง แต่ยังมีคำถามว่า ควรทำหรือไม่?

https://www.technologyreview.com/2022/08/04/1056633/startup-wants-copy-you-embryo-organ-harvesting/

Leave a Reply