ธนาคารกลางทั่วโลกวิจัยใช้บล็อกเชน ผู้ออกเงินดิจิตอล โอนเงินไร้ตัวกลาง แลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญระหว่างสถาบัน ช่วยบริหารหุ้นกู้ ป้องกันการฟอกเงิน