โฮมโปร ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่นยืน ตั้งเป้าสู่ Net Zero ภายในปี 2593 มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคน