ไดร์ฟทรูดูเต้นรูดเสายุคหนี COVID-19 เข้าซื้ออาหาร ดูสาวเต้นคันละ 2 เพลง สาวๆ พ่อครัว บาร์เทนเดอร์ ยังมีงานทำ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความอยู่รอด