วิดีโอเกม วิธีรักษาสุขภาพจิตต้นทุนต่ำ ลดปัญหาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล มีคนเล่นเกมทั่วโลก 2,700 ล้านคน ประชากรโลก 14% มีปัญหาทางจิต