ยีลด์กิลด์เกม เปิดตัว YGG SEA  องค์กร SubDAO ระดับภูมิภาครายแรก กวาดเงินระดมทุนมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ Private Rounds ตั้งเป้าตีตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้